Hoe?

Werkwijze PTP

Werkwijze

SpreekkamerJe aanmelden kan telefonisch of per email. Ook wanneer je per email reageert, zal ik telefonisch contact met je opnemen. Tijdens het telefoongesprek is er de gelegenheid om eventuele vragen die er zijn te stellen en zal gevraagd worden om in het kort te vertellen wat de klachten zijn. Vervolgens maken we een afspraak voor een intake gesprek. Aangezien PTP een solopraktijk is, heb je vanaf het eerste telefoongesprek tot en met de afsluiting van de therapie contact met dezelfde psycholoog.

Het intakegesprek dat volgt, staat vooral in het teken van informatie uitwisselen en kennismaken. Tijdens het intakegesprek worden de klachten verder besproken en in kaart gebracht. Gegevens over het ontstaan en het verloop van de klachten, de geschiedenis, zijn van belang om meer inzicht te verkrijgen in de aard en de ernst van je klachten. Daarnaast is het belangrijk een beeld te krijgen van de huidige levenssituatie, van je mogelijkheden en van je wensen. Het totale plaatje bepaald uiteindelijk welke therapie of begeleiding het meeste aansluit bij de aanmeldingsproblematiek. Een intake gesprek duurt gemiddeld anderhalf uur.

SpreekkamerDe therapie start meteen na de intake. Je hoeft dus niet te meer te wachten. In het begin van de therapie ervaren de meeste mensen het als prettig om éénmaal per week of per twee weken af te spreken. Na verloop van tijd en indien het ook weer beter gaat, kunnen we minder frequent afspreken en vinden de gesprekken steeds meer naar behoefte plaats. Ook wanneer de behandeling is afgesloten kan er naar verloop van tijd toch weer behoefte zijn aan een enkel of enige consulten ter preventie of ter ondersteuning. Omdat je met dezelfde psycholoog te maken hebt kunnen we de draad weer snel oppakken. Een therapiesessie duurt één uur.

De psycholoog in de basisGGZ werkt eclectisch, dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van verschillende, op hun effect bewezen, behandelingsmethoden. De therapie zal worden afgestemd op de hulpvraag, de aard en de ernst van de klachten en een aantal persoonlijke factoren, zoals persoonlijkheidseigenschappen, wensen en mogelijkheden. Vaak zal er sprake zijn van een combinatie van verschillende behandelingsvormen. Bij PTP wordt voornamelijk gebruik gemaakt van inzichtgevende therapie, cognitieve gedragstherapie en op mindfulness gebaseerde therapievormen. Voor meer informatie over de verschillende behandelingsmethoden, zie het overzicht van therapieën.