Calista

Achtergrond Opleiding Kwalificaties

In 1990 ben ik afgestudeerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en heb ik mijn doctoraal behaald in zowel de klinische psychologie als in de kinder- en jeugd psychologie.

Na mijn afstuderen ben ik enige tijd werkzaam geweest bij de jeugdafdeling van een RIAGG en behandelde ik daar kinderen, jongeren en hun gezinnen. Vervolgens ben ik als psycholoog verbonden geweest aan een particuliere praktijk en ben ik me vanaf die tijd ook meer gaan toeleggen op de behandeling van volwassenen.

In 1995 ben ik mijn eigen praktijk gestart als eerstelijnspsycholoog. Het werken als psycholoog in de eerstelijn biedt mij de mogelijkheid om een zo breed mogelijke cli├źntengroep te bereiken. Dat sluit niet alleen aan bij mijn opleiding en werkervaring maar ook bij mijn interesse in de mens in elke levensfase en in ieders unieke levensverhaal.

In de loop der jaren word ik iedere keer weer getroffen door het vermogen van de mens om te overleven, te herstellen en te groeien. Ik vind het een enorme uitdaging om samen met mensen op zoek te gaan naar hun (soms verloren gewaande) kracht en hun (soms onvermoede) kwaliteiten.

Calista Wissing

Kwalificaties en lidmaatschappen

Opleiding:

  • doctoraal klinische psychologie VU Amsterdam
  • doctoraal kinder- en jeugd psychologie VU Amsterdam
  • MBCT (Mindfulness Based Cognitive Therapy) Ger Schurink

Kwalificaties:

  • BIG geregistreerd GZ (Gezondheidszorg) psycholoog
  • BIG registratienummer : 19056147825
  • gecertificeerd mindfulness/MBCT therapeut VVM

Lidmaatschappen:

  • lid NIP (Nederlands Instituut van Psychologen)
  • lid NVGzP (Nederlandse Vereniging Gezondheidszorgpsychologie en haar specialismen)
  • lid Freya (Vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen)

Beroepscode NIP

Als psycholoog verbonden aan het Nederlands Instituut van Psychologen houd ik mij aan de beroepscode van psychologen zie https://psynip.nl/beroepskwaliteit/beroepscode/

Klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over uw behandeling of over de gang van zaken dan ga ik daar graag met u over in gesprek. Wanneer we er samen niet uitkomen is er de mogelijkheid om u te wenden tot de klachtenfunctionaris van het NIP/ Klacht & Company nip@klachtencompany.nl en kunt u dit formulier invullen: klachtenformulier   Zie ook model klachten en geschillenreglement NIP.