PTP

Klantgericht, ervaren en vertrouwd

Geen wachtlijst

PTP hanteert in principe geen wachtlijst. Na de aanmelding vindt gemiddeld binnen twee weken het intakegesprek plaats. De behandeling start meteen na de intake.

Zie de contact pagina voor de actuele tijd tussen aanmelding en intake.

Klantgericht

Jouw hulpvraag staat centraal en niet de procedure. Zorg op maat is het uitgangspunt, waarbij de tijd nemen, persoonlijke aandacht geven en rekening houden met je wensen en mogelijkheden belangrijker is dan standaard behandelingen en protocollen. PTP heeft in het kader van klantvriendelijkheid dan ook bewust geen contracten met verzekeraars afgesloten. We zijn daardoor vrij om te bepalen wat de beste manier is om geholpen te worden en worden daarin niet beperkt door budgetplafonds, beperkte tijd en allerlei privacy gevoelige en tijdrovende administratieve handelingen.

Kortdurend

Een belangrijk doel van eerstelijnshulp is dat je weer snel het vertrouwen krijgt om op eigen kracht verder te kunnen. Door vanaf de eerste gesprekken de aandacht vooral te richten op de problemen die nu spelen, ben je vanaf het moment dat je hulp zoekt actief bezig met het verbeteren van je levenssituatie. Gemiddeld 5 tot 10 sessies zijn vaak voldoende om beperkende patronen te doorbreken en om weer het gevoel te krijgen alleen verder te kunnen.

Dit is slechts een gemiddelde, minder of meer sessies zijn natuurlijk ook mogelijk. Centraal staat jouw hulpvraag en hierbij geldt het motto: kortdurend indien mogelijk, langer durend indien wenselijk.

Waarborg Privacy

Contractvrij werken geeft de garantie dat er geen persoonlijke en/of medische gegevens bij andere instanties, waaronder verzekeringsmaatschappijen en/of niet-medici, terecht kan komen. Het medisch beroepsgeheim geldt ook voor psychologen. Het vormt de basis voor de vertrouwensrelatie tussen client en behandelaar en dient daarom gewaarborgd te blijven. Voorts biedt de kleinschaligheid van PTP de mogelijkheid om nog op betrekkelijk anonieme wijze hulp te zoeken. PTP is gevestigd in een woonwijk en plant de afspraken zodanig in dat je niet in een wachtruimte met anderen hoeft plaats te nemen.
Ervaren en vertrouwd

De praktijk in de Mauvestraat bestaat nu ruim 20 jaar. Je hebt dus te maken met een ervaren GZ-psycholoog en een vertrouwd adres voor psychologische zorg.

PTP beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.