Kosten

Vergoede en niet vergoede zorg

Kosten

De zorg van PTP en van een GZ-psycholoog wordt in principe vergoed vanuit het basispakket. PTP valt onder de basis GGZ.

Binnen de GGZ wordt er een onderscheid gemaakt tussen vergoede en niet vergoede zorgkosten.

Basis tarief onvergoede zorg:

90 euro per sessie

Dit tarief geldt voor onvergoede zorg of de keuze zelf te betalen en een sessie van 60 minuten

Lichte psychische klachten en meer coachende gesprekken vallen niet onder vergoede zorg. Dit geldt eveneens voor o.a. relatietherapie en burn-out klachten. Voor kinderen en jongeren onder de 18 zijn de gesprekken ook voor eigen rekening aangezien jeugdzorg sinds 2016 via de gemeente verloopt en PTP geen contracten met gemeenten heeft gesloten. Voor deze niet vergoede zorg is geen verwijsbrief van de huisarts nodig.

De factuur ontvangt u maandelijks. Deze kunt u dus niet indienen bij de verzekering.

Vergoede zorg:

Tarieven Basis GGZ 2024

Overzicht tarieven van de bij PTP meest voorkomende zorgprestaties in de BGGZ. Tarieven zijn conform Nza (Nederlandse Zorgautoriteit) richtlijn

Prestatiecode

     Omschrijving

  Tarief

 

 

CO0497

    GZ psycholoog -Behandeling 45 min

 €135,89    

CO0627

    GZ psycholoog - Behandeling 60 min

 €161,46

 

 

CO0757

    GZ psycholoog - Behandeling 75 min

 €198,72

 

 

CO0887

    GZ psycholoog - Behandeling 90 min

 €242,76

 

 

CO0562

    GZ psycholoog - Diagnostiek  60 min

 €183,44

 

 

CO0432

    GZ psycholoog - Diagnostiek  90 min

 €274,01

 

 

Om voor vergoeding in aanmerking te komen

  • Is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig naar de GB GGZ (generalistische basis GGZ).
  • Moet er sprake zijn van een (vermoeden) van een psychische stoornis / DSM 5 classificatie. Bijvoorbeeld van een depressieve- of angststoornis.

Sinds 2022 is er sprake van een nieuw declaratiesysteem voor de GGZ; het Zorg Prestatie Model. De factuur die u ontvangt is een overzicht van de sessies die u de afgelopen maand(en) bij PTP heeft gehad. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen diagnostiek en behandel sessies en de duur in minuten. Over het algemeen zal dat neerkomen op 1 of 2 diagnostiek sessies (de intake) en daarna behandel sessies. Voor een intake/diagnostiek sessie wordt meestal 90 minuten uitgetrokken en voor de behandel sessies 60 minuten. De tarieven die voor vergoede zorg worden gerekend zijn door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) vastgestelde tarieven.

De factuur die u per maand/ 2maanden/ kwartaal ontvangt, kunt u vervolgens bij de verzekering indienen. Afhankelijk van uw polis krijgt u het bedrag geheel of gedeeltelijk (variërend van 65% tot 90%) terug. Dit is exclusief het eigen risico van €385.

PTP heeft gekozen voor contractvrije zorg. Door geen contracten met verzekeringsmaatschappijen te sluiten is o.a. uw privacy meer gewaarborgd.

Kijk voor meer informatie over contractvrije zorg en een overzicht van vergoedingen van niet gecontracteerde zorg, op www.contractvrijepsycholoog.nl

Sinds 2023 hebben sommige verzekeringsmaatschappijen nieuwe voorwaarden gesteld voor vergoeding van ongecontracteerde zorg. Let u er alstublieft op of uw zorgverzekeraar bijvoorbeeld vraagt om een machtiging vooraf aan de behandeling.

Tarief "No Show"

Afspraken kunnen tot 24 uur voor de afgesproken tijd kostenloos worden afgezegd. Daarna wordt het volledige tarief voor de gereserveerde tijd berekend.

 

 

.

© C.Wissing - info@psycholoogwissing.nl - 026 4451914