Kosten

Vergoede en niet vergoede zorg

Kosten

De zorg van PTP en een GZ-psycholoog komt in principe voor vergoeding vanuit het basispakket in aanmerking. Sinds 2014 gelden er nieuwe, door de overheid ingevoerde, regels m.b.t. vergoeding vanuit de basisverzekering en wordt er een onderscheid gemaakt tussen vergoede en onvergoede zorg.

Vergoede zorg

Om voor vergoeding in aanmerking te komen

  • is een verwijsbrief van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist nodig naar de GB GGZ (generalistische basis GGZ).
  • maak je in overleg met je psycholoog gebruik van een zogenaamd "zorgprodukt" : kort, middel, intensief (zie tabel hieronder)

Niet vergoede zorg

  • lichte psychische klachten / coaching
  • o.a. relatietherapie, burnout
  • voor kinderen/jongeren onder de 18 jaar (sinds 2016 via de gemeente)
  • geen verwijsbrief van de huisarts nodig.
  • soms vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering.

Het tarief voor onvergoede zorg is 75 euro per keer

Betaling

Na afloop van de behandeling kun je zelf de eindfactuur voor het zorgprodukt (zie hieronder) bij de verzekeringsmaatschappij indienen. Afhankelijk van de verzekeringsmaatschappij en de polis, krijg je het factuurbedrag bij een restitutiepolis vrijwel volledig vergoed en bij een naturapolis voor gemiddeld 75%. Het percentage dat niet vergoed wordt, wordt door PTP gecompenseerd. Vandaar dat het tarief voor vergoede zorg hoger ligt dan voor niet vergoede zorg. Houdt wel rekening met het eigen risico van 385 euro voor 2021.

In principe betaal je 75 euro per keer en krijg je per sessie een factuur mee. Deze deelfactuur kun je nog niet declareren bij de verzekering, dat kan pas met de eindfactuur. Wanneer het financieel niet haalbaar is om per keer te betalen, is in overleg, een aparte regeling mogelijk.

Graag geef ik telefonisch meer uitleg over vergoeding/kosten, aangezien de veranderende wetgeving hierin vaak veel vragen en onduidelijkheden oproept. Uitgangspunt blijft echter dat psychologische hulp voor iedereeen die dat nodig heeft mogelijk moet zijn.

Kijk voor een overzicht van vergoeding niet gecontracteerde zorg, op de website van de contractvrije psycholoog. Wilt u meer informatie over de wijzigingen in de GGZ en/of over contractvrij werken, klik dan op deze link GGZ info

Overzicht Tarieven/Vergoedingen 2021

Behandeling Zorgprodukt

Tarief Zorgprodukt (vlgs NZA*)

Aantal sessies bij tarief vergoede zorg €90

Vergoeding

Verwijzing nodig?

Basis GGZ kort

€ 522,13 ± 5 ja

ja

Basis GGZ middel € 885,01 ± 9 ja

ja

Basis GGZ intensief € 1434,96 ± 15 ja

ja

Onvergoede zorg € 75 per keer nee

nee

* Maximaal tarief volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)